Úvodní stránka

Programy:
Kartotex
BinCoder
Vorbis/Opus Encoder
Date-remember
GonioMan

Témata:
Mluvící počítač
Rozumící počítač

Potřebné knihovny
Odkazy

MSCOMP GonioMan
MSCOMP GonioMan 2010 Screenshot
Program pro výpočet goniometrických, cyklometrických, hyperbolických a hyperbolometrických funkcí a jejich limit v nekonečnech i v bodech nespojitosti. Výsledek zobrazí ve tvaru např. pí lomeno čtyřma nebo odmocnina ze tří lomeno dvěma.

Stáhnout

Spustit webovou verzi - Silverlight
 

Licence : Freeware (podle přiložené licence)
Platforma : Windows Vista, 7, 8, 10
Windows XP + .NET Framework 3-3.5
Verze: 2.1
Novinky ve verzi 2.1
Přidány hyperbolometrické funkce